Porady psychologiczne.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wągrowcu informuje o możliwości zasięgnięcia porady psychologicznej w formie telefonicznej.

W sytuacjach kryzysowych porad takich udziela psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Aurelia Bartol – tel. 67 262 79 33 w. 32. w poniedziałki, środy, piątki w godz. 9.00 – 15.00.

W sprawach opiekuńczo – wychowawczych  dotyczących uczniów szkół podstawowych, o możliwościach uzyskania takich porad prosimy się poinformować bezpośrednio w sekretariatach szkół podstawowych znajdujących się na terenie miasta Wągrowca.