Świadczenia rodzinne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Świadczeniami rodzinnymi, o które mogą ubiegać się mieszkańcy Wągrowca, są:

  • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego,
  • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne,
  • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka ("becikowe"),
  • świadczenie rodzicielskie.

Podstawowym aktem prawnym określającym warunki nabywania prawa do tych świadczeń jest ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, ze zm.).