Asystentura rodziny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W ramach funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wągrowcu, w maju 2012 roku, rozpoczął pracę Zespół Asysty Rodzinnej, który swoje działania realizuje zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. 697, ze zm.). W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wągrowcu obecnie jest zatrudnionych dwóch asystentów rodziny.

Asystent rodziny to osoba, która przez określony czas wspiera rodzinę tak, by w przyszłości samodzielnie potrafiła pokonywać trudności życiowe, zwłaszcza dotyczące opieki i wychowania dzieci. Asystent spotyka się z rodziną w domu rodzinnym lub innym wyznaczonym miejscu, bądź towarzyszy członkom rodziny podczas wizyt w instytucjach. Rozpoznaje potrzeby rodziny, ustala plan pracy z rodziną oraz monitoruje sytuację we współpracy z innymi służbami. Asystent współpracuje z innymi instytucjami pracującymi z rodziną dla jej dobra, przede wszystkim po to, aby dzieci wychowywane w tej rodzinie czuły się dobrze i bezpiecznie.

Celem nadrzędnym w pracy asystenta rodziny jest dobro dziecka.

Rodzina może skorzystać z pomocy asystenta po nawiązaniu kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wągrowcu.