"Przemoc w domu, przemoc w pracy"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 października 2019

Zapraszamy mieszkańców na konferencję.

W dniu 14 listopada 2019 r. w sali kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu, ul. Kościuszki 55 odbędzie się konferencja pod patronatem Burmistrza Miasta Wągrowca i Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Polityki Społecznej Rady Miejskiej w Wągrowcu.

Program

I – 12.15 – 12.40 - Przemoc w rodzinie  – skala zjawiska w Wągrowcu widziana  z perspektywy Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego w Wągrowcu.

(p. Iwona Jankiewicz – przewodnicząca MZI w Wągrowcu)

II – 12.45 – 13.30 - Procedura Niebieskiej Karty – czym jest, kiedy się ją stosuje.

(Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej)

13.30 – 14.00 - przerwa

III – 14.00 – 14.30 - Z deszczu pod rynnę – zrozumieć osobę doświadczającą przemocy, dlaczego tak trudno jest jej wyrwać się z kręgu  przemocy?

(p. Jolanta Tomaszewska – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej - PCPR  w Wągrowcu w latach 2006-2019)

IV –14.30 – 15.00 - Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia – czym jest dyskryminacja w miejscu pracy – od stereotypu do stygmatyzacji, formy dyskryminacji, skutki dyskryminacji w miejscu pracy, wieloaspektowość zjawiska przemocy w miejscu pracy, źródła i formy przemocy w pracy, czy przemoc  w miejscu pracy ma płeć?

(p. Maria Krupecka – Pełnomocnik Wojewody Wielkopolskiego ds. Równego Traktowania)

Patronat medialny – „Głos Wągrowiecki”

Galeria

  • Powiększ zdjęcie Zapraszamy na konferencję.

    Zapraszamy na konferencję.

  • Powiększ zdjęcie Program konferencji.

    Program konferencji.